. ישראל היתה למדינה ב – 1312 לפנה"ס, אלפיים שנה – לפני קום האיסלאם.הסברה ישראלית 2. פליטים ערבים בישראל החלו להזדהות כפלשתינאים ב- 1967 , שני עשורים! אחרי